A videótár folyamatosan bővül, a témakörökhöz tartozó videókat fokozatosan tesszük közzé.

Általános

 1. A feladatmegoldás technikája

Kinematika

 1. Egyenes vonalú egyenletes mozgások
 2. Feladatok egyenes vonalú egyenletes mozgásra
 3. Egyenletesen változó mozgások
 4. Feladatok megoldása egyenletesen változó mozgásra
 5. Hajítások kinematikája
 6. Feladatok hajításra
 7. A körmozgás kinematikája
 8. Feladatok egyenletes körmozgásra
 9. Feladatok egyenletesen változó körmozgásra

Dinamika

Merev testek dinamikája

 1. Merev testek dinamikája és energiája
 2. Feladatok merev testek forgómozgására
 3. Párhuzamos hatásvonalú erők összegzése
 4. Egyszerű gépek

Folyadékok mechanikája

 1. Folyadékok sztatikája
 2. Feladatok a hidrosztatika témaköréből
 3. Feladatok Arkhimédész törvényére
 4. Folyadékok áramlása
 5. A felületi feszültség

Rugalmasságtan

Hamarosan frissül…

Rezgőmozgás

 1. Rezgőmozgás kinematikája
 2. Rezgőmozgás dinamikája

Hullámmozgás

Hamarosan frissül…

Hőtan

 1. Szilárd testek és folyadékok hőtágulása – Hamarosan frissül…
 2. Kalorimetria – Hamarosan frissül
 3. Gázok hőtana
  1. Gázok hőtágulása

Optika

 1. Geometriai optika
  1. A fény törése, visszaverődése
  2. Feladatok fénytörésre
  3. Feladatok síklappal határolt optikai eszközökre
  4. Geometriai optika I. Tükrök, lencsék jellemző adatai
  5. Geometriai optika II. Tükrök, lencsék képalkotása
  6. Geometriai optika III. Összetett optikai rendszerek
 2. Fizikai optika
  1. A fény kettős természete
  2. Feladatok a fény hullámtermészetére

Elektromágnesség

 1. Elektrosztatika
  1. Az elektromos állapot
  2. Feladatok megoldása a Coulomb törvényre
  3. A térerősség
  4. Feladatok az elektromos mező térerősségére
  5. A Gauss-tétel
  6. A fluxusra és a Gauss-tételre vonatkozó feladatok
  7. Az elektrosztatikus mező feszültsége és potenciálja
  8. Kondenzátorok, kondenzátorok kapcsolása és energiája
 2. Egyenáramú hálózat
  1. Az elektromos áram és Ohm törvénye
  2. Ellenállások soros és párhuzamos kapcsolása
  3. Egyszerűbb feladatok egyenáramú hálózatra
  4. Feladatok összetettebb egyenáramú hálózatra I.
  5. Feladatok összetettebb egyenáramú hálózatra II.
  6. Kirchhoff törvényével megoldható feladatok
 3. Mágneses mező
  1. A mágneses mező, a mágneses indukció
  2. Erőhatások mágneses mezőben, a Lorentz-erő
  3. A mozgási és a nyugalmi indukció
  4. A váltakozó feszültség
  5. Az önindukció és a transzformátor
 4. Váltakozó áram
  1. Váltakozó áramköri elemek
  2. A váltakozó áram teljesítménye
  3. Feladatok váltakozó áramkörre
  4. Az elektromos energia előállítása, az elektromos hálózat
  5. Rezgőkör, az elektromágneses hullám
  6. Feladatok rezgőkörre és elektromágneses hullámra

Modern fizika

 1. Atommodellek
  1. A Bohr-féle atommodell
 2. A fotoeffektus
  1. A fotoeffektus
  2. Feladatok a fotoeffektusra

Radioaktivitás

 1. Természetes radioaktivitás
 2. Az atommagok átalakulása, átalakítása
 3. A nukleáris energiatermelés
 4. Radioaktív izotópok használata