A videótár folyamatosan bővül, a témakörökhöz tartozó videókat fokozatosan tesszük közzé.

Általános

 1. A feladatmegoldás technikája

Kinematika

 1. Egyenes vonalú egyenletes mozgások
 2. Feladatok egyenes vonalú egyenletes mozgásra
 3. Egyenletesen változó mozgások
 4. Feladatok megoldása egyenletesen változó mozgásra
 5. Hajítások kinematikája
 6. Feladatok hajításra
 7. A körmozgás kinematikája
 8. Feladatok egyenletes körmozgásra
 9. Feladatok egyenletesen változó körmozgásra

Dinamika

Merev testek dinamikája

 1. Merev testek dinamikája és energiája
 2. Feladatok merev testek forgómozgására
 3. Párhuzamos hatásvonalú erők összegzése
 4. Egyszerű gépek

Folyadékok mechanikája

 1. Folyadékok sztatikája
 2. Feladatok a hidrosztatika témaköréből
 3. Feladatok Arkhimédész törvényére
 4. Folyadékok áramlása
 5. A felületi feszültség

Rugalmasságtan

 1. Rugalmasságtan, testek rugalmas igénybevétele
 2. Feladatok a rugalmasságtan köréből
 3. Összetettebb feladatok a rugalmasságtanból

Rezgőmozgás

 1. Rezgőmozgás kinematikája
 2. Feladatok harmonikus rezgőmozgás kinematikájára
 3. Feladatok ingamozgásra
 4. Összetettebb feladatok harmonikus rezgőmozgás kinematikájára
 5. Rezgőmozgás dinamikája
 6. Rugók különböző helyzetekben
 7. Feladatok rezgőmozgás dinamikájára
 8. Összetettebb feladatok harmonikus rezgőmozgás dinamikájára

Hullámmozgás

 1. A mechanikai hullám fogalma, terjedése és jellemző adatai
 2. Feladatok hullámok terjedésére
 3. Feladatok hullámok törésére és a hullámfüggvényre
 4. Hullámok találkozása, szuperpozíciója és interferenciája
 5. A hang keletkezése és terjedése
 6. Feladatok Doppler-effektusra, állóhullámokra/interferenciára

Hőtan

 1. Szilárd testek és folyadékok hőtágulása
  1. A hőmérséklet és mérése, valamint a nulladik főtétel
  2. Szilárd testek és folyadékok hőtágulása
 2. Kalorimetria
  1. Szilárd testek és folyadékok melegítése
 3. Gázok hőtana
  1. Gázok hőtágulása
  2. Feladatok gázok hőtágulására
  3. A kinetikus gázmodell
  4. A termodinamika első főtételének alkalmazása gázok speciális folyamataira

Optika

 1. Geometriai optika
  1. A fény törése, visszaverődése
  2. Feladatok fénytörésre
  3. Feladatok síklappal határolt optikai eszközökre
  4. Geometriai optika I. Tükrök, lencsék jellemző adatai
  5. Geometriai optika II. Tükrök, lencsék képalkotása
  6. Geometriai optika III. Összetett optikai rendszerek
 2. Fizikai optika
  1. A fény kettős természete
  2. Feladatok a fény hullámtermészetére

Elektromágnesség

 1. Elektrosztatika
  1. Az elektromos állapot
  2. Feladatok megoldása a Coulomb törvényre
  3. A térerősség
  4. Feladatok az elektromos mező térerősségére
  5. A Gauss-tétel
  6. A fluxusra és a Gauss-tételre vonatkozó feladatok
  7. Az elektrosztatikus mező feszültsége és potenciálja
  8. Kondenzátorok, kondenzátorok kapcsolása és energiája
 2. Egyenáramú hálózat
  1. Az elektromos áram és Ohm törvénye
  2. Ellenállások soros és párhuzamos kapcsolása
  3. Egyszerűbb feladatok egyenáramú hálózatra
  4. Feladatok összetettebb egyenáramú hálózatra I.
  5. Feladatok összetettebb egyenáramú hálózatra II.
  6. Kirchhoff törvényével megoldható feladatok
 3. Mágneses mező
  1. A mágneses mező, a mágneses indukció
  2. Erőhatások mágneses mezőben, a Lorentz-erő
  3. A mozgási és a nyugalmi indukció
  4. A váltakozó feszültség
  5. Az önindukció és a transzformátor
 4. Váltakozó áram
  1. Váltakozó áramköri elemek
  2. A váltakozó áram teljesítménye
  3. Feladatok váltakozó áramkörre
  4. Az elektromos energia előállítása, az elektromos hálózat
  5. Rezgőkör, az elektromágneses hullám
  6. Feladatok rezgőkörre és elektromágneses hullámra

Modern fizika

 1. Atommodellek
  1. A Bohr-féle atommodell
 2. A fotoeffektus
  1. A fotoeffektus
  2. Feladatok a fotoeffektusra

Radioaktivitás

 1. Természetes radioaktivitás
 2. Egyszerűbb feladatok a radioaktivitás témaköréből
 3. Összetettebb feladatok a radioaktivitásra
 4. Az atommagok átalakulása, átalakítása
 5. A nukleáris energiatermelés
 6. Radioaktív izotópok használata